Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Müslüman Kardeşler

Müslüman Kardeşlerin Temel Düşünce ve İnançları

Müslüman Kardeşlerin Temel Düşünce ve İnançları

Müslüman Kardeşlerin anlayışı oldukça geniş ve kapsamlıdır. Bu, İslamın bütün hükümlerine gereken önemin verilip uygulanması şeklinde özetlenebilir…

Bu teşkilat, hareketlerinin milletlerarası olması için faaliyet alanlarını genişletmeye özen gösterir.

Hasan El Benna davaları hakkında şöyle demiştir “îhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşlerin) hareketi selefi davettir, Sünni tarikattır, Sufi hakikattir, siyasi kuruluştur, sportif gruptur, ilmi ve kültürel demektir, ekonomik şirkettir ve sosyal düşüncedir.”

El Benna, İhvan hareketinin temel prensiplerini de şöyle belirtmiştir

1– İhtilaflı konulardan uzak durmak.

2–  Mevki sahiplerinin tasallutundan uzak kalmak.

3- Parti ve gruplardan uzak durmak.

4- örgütlenmeye önem vermek ve adımları yavaş ama sağlam atmak.

5- İlmi ve üretici faaliyetleri propaganda ve reklama tercih etmek.

6– Gençlerin yetiştirilmesine önem vermek.

7- Köy ve şehirlerin her ikisinde de hızlı yayılmak.

Müslüman Kardeşlerin belli başlı özeliklerini şöyle sıralamak mümkündür

1– Rabbanilik: Çünkü çalışmalarının etrafında döndüğü esas, insanları Yaratıcı’ya yaklaştırmaktır.

2– Cihanşümullük: Tüm insanlara yöneliktir. Çünkü bu davaya göre bütün insanlar kardeştirler; asılları bir, babaları bir, soyları birdir. Aradaki fark ancak takva ile ölçülür, üstünlük topluma yarar sağlayanın dır.

3– İslam’ın tüm değerlerine sahip çıkmak ve onu temsil edebilmek.

Üstad el-Benna her teşkilat mensubundan şunları istemiştir:

1- Kendi nefsini ıslah ederek, güçlü bir vücuda, temiz bir ahlaka, zengin bir kültür birikimine, sağlam akideye, makbul ibadet ve kendi kazancını sağlayabilecek bir niteliğe sahip olmak.

2- Müslüman bir aile kurmak, kendi dü­şünce ve inançlarını aile efradıyla tebliğ et­mek ve hayatının her halinde İslâm adabını muhafaza etmek.

3- Topluma doğru yolu göstermek; hayra daveti yaymak, kötülük ve fesada karşı mücadele etmek.

4-  Vatanı kurtarmak için yabancıların İslami olmayan ekonomik ve ruhi tasallutundan uzak durmak.

5- Hükümeti ıslah edip tamamen İslami bir hükümet haline getirmek.

6- İslam Milletinin vatanını kurtarıp şerefli günlerini yeniden yaşaması için hilafeti yeniden tesis etmek, milletler arası otoritesini geri almak.

7- Fitne (küfür) ortadan tamamen kalkıncaya, din yalnız Allah’ın dini oluncaya kadar mücadele etmek ve bu mücadelede rehber olmak.

El Benna dava merhalelerini de üçe ayırmıştır:

 1 Tanıtma,

2- Teşkil

3- Uygulama. Üstad El Benna Taalim Risalesin’dc

Şöyle der “Biatimizin rükünleri ondur: Anlama, ihlas, çalışma, Cihad, fedakarlık, sebat, nezahet, kardeşlik ve güven.” Bu rükünleri tek tek anlattıktan sonra şöyle devam eder “Ey sadık kardeşim: Davetin özü, düşüncenin özeti budur. Bu prensipleri beş kelimede toplayabilirsin: Gayemiz Allah’ın dediğini yapmaktır, örneğimiz Peygamberdir, anayasamız Kur’an’dır, yolumuz Cihad-dır, temennimiz Şehid olmaktır. Bu esasların tezahürlerini de başka beş kelimede toplayabilirsin: Sadelik, tilavet, namaz, askerlik ve ahlak.”

Üstad Seyyid Kutub ise “İslam Düşüncesinin özellik ve Esasları” adlı kitabında kendisinin ve Müslüman Kardeşlerin İslam anlayışını yansıtıyor ve bu anlayışın “Rabbanilik, sebat, şümul, denge, müspetlik, gerçekçilik ve Tevhid”e dayandığım ifade ettikten sonra, her özelliğe bir bölüm ayırarak manasını geniş biçimde açıklıyor.

Müslüman Kardeşlerin ambleminde birbiriyle kesişen iki kılıç arasındaki boşlukta bir Mushaf ve Kur’an ayetinin bir lafzı olan “hazırlayan” ile şu üç kelime; “Hak, Kuvvet, Hürriyet” bulunmaktadır.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı İslam’ın her unsuruna gereken önemi vererek dinin bir yönünü diğer bir yönüne tercih etmemiş, akide üzerinde yoğunlaşıp ve halkın akide-sindeki yanlışları tashih etmeye çalışırken ruhi terbiye ve ahlaki eğitimi de göz ardı etmemiş, politika sahnesindeki olaylardan istifade ederek sesini halka duyuracak her vasıtayı kullanmaya, parti ile siyasetten istifade etmeye çalışırken İslam’ın temel inançlarından ve prensiplerinden taviz vermemeye de özen göstermişlerdir.

Kuruluşundan kısa bir müddet sonra tüm Arap ülkelerine yayılan ve oralardaki İslami uyanışı sağlayan teşkilat Türkiye, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerde de İslami hareketin fikri zeminini oluşturmuştur.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ