Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Müslüman Kardeşler

İhvan ve Hasan El Benna’dan Tavsiyeler

İhvan ve Hasan El Benna’dan Tavsiyeler

Ümmete, İslam düşmanları tarafından diz çöktürüldüğü, topraklarının paylaşılarak işgal edildiği 1900 lü yılların başlangıcından itibaren, bu badireden çıkış için vatan evlatlarından niceleri çareler aradılar. Bunun sonucu olarak değişik bölgelerde değişik oluşumlar oluştu ve gelişti. Ümmet çobansız sürü! Misali savrulup duruyordu. İşte o zamanlar mısırda da Hasan el-Benna “ihvanı Müslimin”in temelini atıyordu…

İhlasla yoğrulan bu yapı kısa zamanda mısır vs. İslam diyarında kök salmaya başlamıştı. Tamamen yerli, Kur’an ve sünnet temelli ve eksenli olan cemaat dünya müstekbirlerini korkutuyordu. Bu sebeple de daha ilk yıllarında kâfirlerin ve zalimlerin hedefi haline geldi. Kısa zaman sonra da çile yılları başladı. Aynen Resulullah (sav) ve ashabının (Rıdvavullahi aleyhim ecmain) Mekke’de yaşadıkları gibi… Ta ki davanın önderi, genel mürşit İmam Hasan el-Benna genç yaşında (43) şehid edildi.

İran devriminden sonra Şia’nın özel çabaları, takiyyeleri ve aldatmalarıyla İhvan davası, İmam el-Benna’nın çizgisinden sapmakla, “Rabıtacı” “Amerikancı” olmakla ittiham edildi ve bin bir iftiraya maruz kaldı. Filistin davası, İslam baharı ve Rabia meydanında yazılan destanlar, şia, hariciler, ABD, Siyonizm, nice emirler ve sultanlara rağmen yeniden ümmetin gündemine kısmen girdi. İşte bu gündemi devama bir nebze katkı için birkaç yazımızda bu konuyu paylaşalım.

Şehid İmam Hasan el-Benna’dan tavsiyeler.

1)Allah’ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun. Kuranı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.

2) Kur’an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap.

3) Zillet, yaltaklanma yağcılık derecesine varmadan mütevazı ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.

4) Hemen genel sağlık kontrolünden geç. Herhangi bir hastalığın varsa, gecikmeden tedavi ol. Güçlenmeye ve bedeni korumaya vesile olan hususlara önem ver ve sağlığın bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.

5) Kahve, çay, vb… uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş, zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.

6) Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde… Çünkü bu din, temizlik üzerine kurulmuştur.

7) Doğru sözlü ol. Asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: Doğruluk iyiliğe götürür. Kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında Sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar…

8) Ahdine, sözüne ve vadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.

9) Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hâkim olmaktır.

10 Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni, doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.

11) Çok Hayâlı ve ince şuurlu ol, iyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin ikincisine üzül.

12) Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın, Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakının aleyhinde ve acı da olsa söyle.

13) Çok faal ol, umumu ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel söz de olsa acılarına ortak ol… Devamlı hayır işlere koş…

14) Kalben merhametli, mert ve müsamahakâr ol. Affet, yumuşak ve halim ol… Hem insanlara, hem hayvanlara yumuşak davran, bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam’ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste…

15) Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun… İhtisas sahibi isen branşında derinleş. Genel meseleleri (İslami) öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkânı sana versin…

16) Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Zayıf da olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun ayrıca bir işle uğraş.

17) Hükümet vazifelerine düşkün olma ve onları rızkın en dar kapısı olarak bil. Ama sana verildiği zaman reddetme. Davanın vecibeleri ile tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılma.

18) Güzellik, sağlamlık, dürüstlük ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol…

19) Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış. Sende olanı da eksiksiz olarak iade et… Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.

20) Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaş. Ardında iyi bir kar olsa da haram kazançtan sakın…

21) Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan uzak tut.

22) İslam’ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam’ın genel servetine hizmette bulun. Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.

23) Malının bir kısmı ile davaya katkıda bulun. Üzerine farz olan zekâtını yoksullara ver. Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir pay ayır…

24) Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşya ve konfora kapılma.

25) Hayatın her yönünde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya ve yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, sevinç ve tasa günleri gibi… Bütün bunlarda sünneti İslami örf ve adetleri takip et.

26) Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslam’la çatışan STK, kulüp, gazete, okul vs. kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.

27) Her zaman Allah’ın murakabesinde olduğunu unutma, Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap, Allah’ın rızasına ulaştıran suluk merhalelerini azim ve himmetle kat et… Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda üç gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varid olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.

28) Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.

29) Namazını güzelce kıl, onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.

30) Ramazan orucunu tut, gücün yetiyorsa haccını eda et, yetmiyorsa ona hazırlan…

31) Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehid olma sevgisini taşı, gücün yettiğince bunlara hazırlan.

32) Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin…

33) Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki, onun yularını ele alasın; gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol.. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol…

34) İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şeyden tamamen sakın…

35) Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fısk-u fucur yerlerinden uzaklaş.

36) Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.

37) Mensup bulunduğun ketibenin mensuplarını iyice tanı ve kendini tanıt. Sevgi, takdir, yardım ve tercih gibi kardeşlik haklarını mükemmel bir şekilde yerine getir ve onların toplantılarına katıl. Kahir bir özrün olmadıkça toplantılarından geri kalma. Muamelelerinde devamlı onları kendine tercih et…

38) Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.

39) Her yerde davanı yaymaya çalış, Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma…

40) Sürekli ümmetle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.

Bu tavsiyeler incelendiğinde, derin bir ilmin, engin bir hikmetin ve bir o kadar da ihlas, samimiyet ve tecrübenin ürünü olduğu hemen anlaşılır. Allah (cc) şehid iman Hasan el-Benna’nın şehadetini ümmet için mübarek eylesin, makamını ali eylesin. Bizlere de şühedanın yolunu devam ettirmek nasip eylesin. Ümmetin El-Benna ve cemaati olan İhvan davasını, gaye, hedef ve ilkelerini tanımaya ihtiyacı var…

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ