Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Müslüman Kardeşler

Peygamberimizin Hayatı

Hz. Muhammed’in Hayatı çağdaş bir ‘siret‘tir. Çağdaş müslüman yazarın taşıması gereken sorumluluk bilinciyle kaleme alınan...
Yaratılış kitabı (Tekvin) bize ibrahim’in çocuksuz olduğunu, çocuk sahibi olmaktan ümit kestiğini ve Tanrı’nın, çadırındaki...
İbrahim’in duası kabul oldu. Arabistan’dan ve daha uzaklardan gelen hacılar tarafından getirilen zenginlikler Mekke’yi doldurdu....
İbrahim’in soyundan gelen en güçlü arap kavimlerin­den biri de Kureyş idi; ve İsa’dan yaklaşık dört...
Kabe’nin kuzey-batı yönüne bitişik, alçak, yarı daire­sel bir duvarla çevrilmiş bir bölüm vardır. Duvarın iki...
Abdul-Muttalib, cömertliği ve akıllılığı ile Kureyş’ten saygı görüyordu. O çok yakışıklı bir adamdı, etkili bir...
Abdu’l-Muttalib hiç bir zaman Hubel’e ibadet etmedi; o hep Tanrı’ya-Allah’a ibadet ederdi- Fakat Moabi putu...
O yıllarda Yemen, Habeşistan’ın yönetimindeydi. Ve Ebrehe adında bir Habeşlî tarafından yönetiliyordu. Ebrehe, San’a’da bütün...
Erkek çocukların, doğduktan sonra çöle emzirilmek ve belli bir yaşa kadar büyütülmek üzere gönderilmesi Arabistan’da...
Halime ve Haris sonunda çocukların doğru söylediği­ne inandılar ve bu olay onları çok etkiledi. Haris...
Abdu’l-Muttalib’in mallan hayatinin son döneminde oldukça azalmıştı, ölümünden sonra oğullarına sadece çok küçük bir miras...
Suriye’deki ticaretini bitirdikten sonra Ebu Talib, daha önceki yalnız yaşamına devam eden yeğeniyle birlikte Mekke’ye...
Muhammed (s.a.v.) yirmi yaşını geçmişti ve za­man geçtikçe daha sık, akrabalarından biri ve diğeri ile...
Damat, amcasının evinden ayrıldı ve gelinle birlikte yaşamak üzere onun evine yerleşti. Hatice kocasına bir...
Bu bahsettiğimiz olaylardan, yani Ali’nin aileye katıl­masından kısa bir zaman önce, Muhammed (s.a.v.) otuz-beş yaşında...
Otorite ve saygınlığının dışa vurmasından kısa bir sü­re sonra, Muhammed (s.a.v.) zaten bilincinde olduğu ruh­sal...
Bu son cümleye uygun olarak. Peygamber artık karı­sından sonra kendisine en yakın ve sevgili bulduğu...
Henüz açık olarak İslam’a bir çağrı yapılmamıştı, fa­kat gün geçtikçe bu fedakar müminler ve abidler...