Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Müslüman Kardeşler

Kuran Surelerinin Anlamları

Kuran’daki sure isimleri ne anlama geliyor biliyor musunuz? Merakınızı gidermek için mutlaka okuyun…
Bir şeyin başlangıcı anlamına gelir (açan-anahtar). Surenin bir diğer adı da Hamd Suresi olup 7...
“Sığır, İnek” anlamına gelir. Adını 67-71. Ayetlerde Yahudilere kesilmesi emredilen sığırdan alır. Kur’an-ı Kerimin en...
“İmran’ın ailesi” anlamına gelmektedir. 34-37. Ayetlerde Adı geçen İmran, Hz. Meryem’in babasıdır. Ali-İmran suresi 200...
“Kadınlar” anlamına gelir. 176 ayettir.
“Sofra” anlamına gelmektedir. Adını 112-114. Ayetlerde geçen Hz İsa’nın havarilerin gökten indirilmesini istediği sofradan almaktadır....
Koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir anlamı vardır. 165...
“Cennet ve cehennem arasında yer alan yüksek yer” anlamına gelmektedir. Adını 46. Ve 48. Ayetlerde...
“Ganimetler” manasına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 75 ayettir.
104. Ayet tevbe ile ilgili olduğundan bu sureye tevbe adı verilmiştir. Tevbe; yapılan hatalardan ve...
98. Ayette Hz. Yunus’un (a.s) kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır. 109 ayettir.
50-60. Ayetlerde Hz. Hud (a.s) dan bahsettiği için sureye bu ad verilmiştir. 123 ayettir.
Surenin tamamında Hz. Yusuf  (a.s)’ın meselesinden bahsettiği için sureye bu ad verilmiştir. 111 ayettir.
“Gök gürültüsü” anlamına gelmektedir. Adını 13. Ayetten almaktadır.43 ayettir.
35-41. Ayetlerde Hz. İbrahim (a.s)’ın duası geçtiğinden sureye bu ad verilmiştir. 52 ayettir.
Hicr, Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır ki bu kavme Hz. Salih (a.s) peygamber olarak gönderilmiştir....
“Bal arısı” anlamına gelmektedir. 68. Ayette bal arısından bahsettiği için bu ad verilmiştir. 128 ayettir.
“Gece yürüyüşü” anlamına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 111 ayettir.