Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Müslüman Kardeşler

Hanım Sahabiler

«Safiyye, Allah’ın dînini korumak için müşrik bir erkeği öldüren ilk müslüman kadındır». Erkeklerin, onun hakkında...
«Ummu   Habîbe, Aliah’i ve Rasûlü’nü başka  şeylere  tercih  etmiştir. Kişinin ateşe atılmayı istemediği gibi, o...
Ümmü Seleme. Ümmü Seleme’nîn kim olduğunu biliyor musun? Babası, Mahzum kabilesinin beğenilen kişilerinden ve Arab’ların....
Lübeyne Hatun; müemmel b. Habib… Oğullarının cariyesi iken, Hz. Ömer’den önce müslüman olmuştu. Hz. Ömer,...
Esmâ’nın isminin Ümeyme, Ümâme, yahut Ümeyne olduğu da ri­vayet edilir. Esmâ’nm babası: Nûman b. Ebilcevn,...
Nehdiyye Hatun, Nehd b. Zeyd oğullan içinde doğan bir cariye idi. Abduddar Oğullan kadınlarından müşrik...
Gece, siyah örtüsünü Medine’nin üzerine sermişti. Ummu Varaka Bint Abdillah Rasûlüllah’ın (S.A.V) mescidine koştu. Kulağına...
Zeyd İbn Harise’nin hanımıydı. Müslüman olup Rasûlüllah’a (S.A.V) bey’at etmiştir. Peygamber (S.A.V) onu ziyaret ederdi.....
  O, Rasûlüllah (S.A.V) Medine’ye geldiğinde müslüman olmuş ve bey’at etmiştir. Harice İbn Zeyd İbn...
Medine’de cenazeleri yıkayan Nuseybe Bint Ka’b’tir  Müslüman olup Rasûlüllah’a bey’at etmiştir. Ummu Atiyye şöyle...
Rasûlüllah (S.A.V) Halid İbn Zeyd’in (Ebû Eyyub el-Ensarî’nin) evi­ne indiğinde Zeyd İbn Sabit el-Ensarî Rasûlüllah’a...
Kendisiyle evlenmek isteyen Ebû Talhâ’dan meh r olarak müsliiman olmasını isteyen ve Rasulüllah’m : «Cennet’e...
O, Rasûlüllah’ın halasıdır. Ummu Haram, Hazrec kabilesinin lideri ve Akabe gecesi Rasûlüllah’a (S.A.V) bey’at eden...
Rasûlullah’a bey’at eden kadınlardan (Ummu Buceyd) künyeii Hav­va e!-Ensariyye’dir. Beraberindeki bir grup kadınla Harîse oğullarından...
Rasûlullah (S.A.V) Medine’de dokuz yıl kaldı. Beyt-i Haram’ı putlar­dan temİ2İeyip Mekke’ye giden yolları güven altına...
Uhud harbine iki oğlu ve kocası ile birlikte katılan ve birkaç ye­rinden yaralanarak Rasûlüllah’ı koruyan...
Medîne’ii halk, güneşin harareti artıncaya kadar Rasûfüllah’ın hic­retini bekledi. Altında oturabilecekleri bir gölge bulamayınca evlere...