Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Müslüman Kardeşler

Erkek Sahabiler

  Aksine o, ne iyi Kur’ân hafızıdır! Resûlüllah (s.a.v.) ashabına bir gün şu tavsiyeyi yaptı:...
  Mısır’ı Bizanslılardan kurtaran. Onlar, Kureyş içinde üç kişilerdi, davasına karşı koymak ve as­habına en...
  Ne  olursa olsun,  ihlâs… Emirulmü’minin Ömer Ibnu’i-Hattâb kendisini vali olarak Basra’ya gönderdiğinde o, halkı...
Tuleka’cJan   şühedaya… Bedir savaşında bir esir, müslümanların eline düştüğünde, Ömer İbnu’l-Hattab Resûlüllah’a (s.a.v.) yaklaşıp:...
Ne adam… …Ve ne şehîd?! Annesi, büyük hicret yolunda Mekke’den Medine’ye hicret etmek üzere alevler...
  Piyadelerin kahramanı Oğlu lyas onun faziletlerini bir tek cümlede özetler: «— Babam asla yalan...
  İhlâslı, âbid ve çok tövbe eden… Şimdi kendisinden söz ettiğimiz abid, zâhid ve çok...
  Sonuna kadar kahraman İşte bütün derinlik ve boyutlarıyla Arabların karakterini açıkla­yan bir tablo… î...
Ensar’ın  sancağının taşıyıcısı Sa’d İbn Muaz zikredilsin de onunla birlikte Sa’d İbn Ubâde zik-redılmesın, bu ...
  Ey  Ebû’l-Münzir! Schîp  olduğun   ilimden  dola­yı, seni tebrik ederim… Hz. Muhammed  (s.a.v.) Resûlüllah (s.a.v.)...
  Seni tebrik ederim, Ebû Amr! O, ömrünün otuz birinci yılında müslüman, Otuz yedinci yılında...
Haremeyn’in (Mekke ve Medine’nin) sâkîsi Ramâde yıhnda Allah’ın kulları ve memleket şiddetli bir kıtlığa...
Meleklerin gölgesinde dan Ensar’dan yetmiş kişi ikinci Akabe biatmda Resûlüllah’a (s.a.v.) biat ettiklerinde Ebû Cabir...
İdam S eh pasında ki Kahraman! Simdi… Ey insanlar! Bu kahraman için yolu genişletiniz… Her...
ilk Topluluktan  Bir Fedaî Halid İbn Saîd İbnu’l-As, zengin, şerefli ve babasının Kureyş ara­sında lider...
Yemame Gününün Şahini Rasûiüllah (s.a.v.) bir gün bazı sahabileriyle oturmuş sohbet eder­ken, bir ara konuşmasını...
Resûlüllah (s.a.v.)m havarisi, dostu, yardımcısmasın… geçsin de ez-Zübeyr onunla birlikte zikredilmiş ot- Ez-Zübeyr’in adı  geçsin...
İslâm Olmasaydı O, Arabların En Kurnazı   Olurdu Yaşının küçüklüğüne rağmen Ensar ona bir lider gibi...