Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Müslüman Kardeşler

Cennetle Müjdelenenler

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Islâm’i teblige baslamasindan sonra ilk iman eden hür erkeklerin; rasit halifelerin, asere-i...
İkinci Rasid Halife. Islâmi yeryüzüne yerlestirip, hakim kilmak için Resulullah (s.a.s)’in verdigi tevhidî mücadelede ona...
Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi’s-sems b. Abdi Menaf el-Kuresî el-Emevî; Rasid...
Resulullah’in amcasinin oglu, damadi, dördüncü halife. Babasi Ebû Talib, annesi Kureys’ten Fâtima binti Esed, dedesi...
Rasûlullah’in hayatta iken Cennetle müjdeledigi on sahâbîden ve Ilk müslümanlardan biri. Kureys* kabîlesinin Zühreogullarindan Hâris’in...
Emînü’l-Ümme lâkabiyla anilan, ilk müslümanlardan ve asere-i mübessere ‘den olan sahâbî. Asil adi Amir b....
Sa’d b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b. Abdi Menaf b. Zühre. Babasi Malik b....
Hayattayken Cennetle müjdelenen on sahabiden biri. Babasi Zeyd b. Amr olup, nesebi Ka’b da Rasûlüllah...
Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Sa’d b. Teym b. Mürre b. Katb...
Zübeyr b. el-Avvam b. Huveylid b. Esed b. Abdi’l-Uzza b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre...